Anything else

.

2023-05-31
    و وقران الليل ان قران الفجر كان مشهودا